Control 2 Control

Onafhankelijk
douane-advies kantoor

Customs Partners BV is een onafhankelijk douaneadvies kantoor dat, begin 2008, is opgericht door Hans Kienstra na jarenlange ervaring bij de douane en als senior manager bij de International Trade and Customs groep van Arthur Andersen en Deloitte.

Onze dienstverlening is het best te omschrijven als: ‘Anders Andersen’, dezelfde hoge kwaliteit, maar met een persoonlijke laagdrempelige benadering. Een dienstverlening die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Juist de combinatie van de ervaring met het werken bij de douane autoriteiten zelf en een van de Big 4 is naar onze mening samen met de persoonlijke betrokkenheid en laagdrempelige benadering ons ‘unique selling point’.

customs-partners_waterzijdig-12

"Anders Andersen"
Onze dienstverlening is het best te omschrijven als ‘Anders Andersen’:
 dezelfde hoge kwaliteit, maar met een persoonlijke laagdrempelige benadering.

  

Laat controle geen belasting zijn

customs-partners_waterzijdig-03

 “The tone at the top”

Het is belangrijk dat CEOs doorkrijgen wat er voor douaneproblematiek kan spelen binnen hun bedrijf.

Douane infrastructuur

Vanzelfsprekend kunnen wij u adviseren en begeleiden op de ‘klassieke’ douane onderwerpen zoals: Classificatie, Douanewaarde, Oorsprong, Douaneregelingen, Bezwaar en beroep.

Wij menen echter dat onze grootste kracht ligt in het opzetten van een optimale ‘douane infrastructuur‘. Deze infrastructuur ziet niet alleen op systemen en software, maar ook op het implementeren van voor u geschikte douaneregelingen en waar mogelijk vereenvoudigingen.

Op basis van jarenlange ervaring hebben wij een methode ontwikkeld om op een efficiënte wijze uw situatie te beoordelen en voorstellen tot vereenvoudigingen aan te dragen die passen binnen uw mogelijkheden. De douane stelt een groot aantal eisen aan uw organisatie, eisen die wij samen met u kunnen beoordelen op realisme en haalbaarheid, waarbij wij zoveel mogelijk aansluiten bij wat er bij u al is gedaan aan interne beheersing van processen.

Het onderscheidend vermogen ligt in de manier van benadering van de opdracht. Van de daadwerkelijk aanvraag van, bijvoorbeeld, een vergunning tot het beheren van een douane-entrepot, tot de feitelijke nazorg. Zorgen dat de organisatie gaat werken zoals vastgelegd in de beschrijving van de Administratieve Organisatie, door het verzorgen van trainingen en het toetsen van de maatregelen van Interne Beheersing.

Hiervoor is een wederzijds vertrouwen en de spreekwoordelijke ‘click’ nodig. Juist omdat wij zelf daar zo’n waarde aan hechten zijn aan dit eerste gesprek geen kosten verbonden.

  

Controle is geen last maar een lust

Diensten van
Customs Partners

Classics

Juist in economisch ‘roerige’ tijden is het van belang eens kritisch naar een aantal onderwerpen te kijken waarmee u uw kosten kunt beperken en ten aanzien waarvan u zekerheid kunt krijgen, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Wij kunnen u adviseren en begeleiden op de ‘klassieke’ douane onderwerpen zoals:

• Classificatie
• Douanewaarde
• Oorsprong
• Douaneregelingen
• Bezwaar en beroep
om samen met u een aantal besparingen definiëren en realiseren. Maar wel steeds vanuit onze vertrouwde aanpak Wij zijn van mening dat u alleen het beste verdient!

Juist de combinatie tussen de ervaring van het werken bij de douane autoriteiten zelf en een van de Big 4 is naar onze mening uniek. Daar waar wij van mening zijn dat wij niet de optimale partner voor u kunnen zijn, schromen wij niet u door te verwijzen via ons netwerk. Een netwerk dat overigens enkel bestaat uit ervaren douaneadviseurs met minimaal ervaring bij de douane en een van de Big 4 én met dezelfde gedrevenheid en passie als wij dat hebben. Dit netwerk waarborgt voor u en ons tevens de noodzakelijke continuïteit en reflectie

Interim management

Douanekennis en ervaring is schaars op het ogenblik en het is daarom vaak lastig voor bedrijven om de functie van ‘douanemanager’ ingevuld te krijgen.

Wellicht is het voor u een optie om deze functie op interim basis in te vullen, waarmee onze ruime ervaring kan worden gekoppeld aan beschikbare talenten binnen uw organisatie.

Gedurende een nader te bepalen termijn vervullen wij de rol als douane manager en leiden wij uw personeel tegelijkertijd op door ‘training on the job’.

Trainingen

Voor het goed functioneren van een bedrijf is het belangrijk dat alle medewerkers goed zijn geschoold. Alleen het niveau verschilt natuurlijk, zo zal een medewerker in het douane-entrepot over andere specifieke douanekennis moeten beschikken dan bijvoorbeeld de manager inkoop, die de kostprijs van producten moet berekenen.

De jarenlange ervaring bij de douane zelf en als zakelijke dienstverlener hebben ons in staat gesteld een aantal trainingen te ontwikkelen voor ieder niveau. Vooral de zogenaamde ‘douane basis’ training is een prima middel om te zorgen dat iedereen op een gelijk startpunt kan komen. Vanuit daar kunnen meer specifieke trainingen worden aangeboden. Wij nodigen u uit om voor een vrijblijvende afspraak contact met ons op te nemen.

  

AEO

AEO

Sinds 1 januari 2008 kunt u een AEO certificaat aanvragen, dit certificaat toont aan dat u een betrouwbare handelspartner bent voor zowel de douane als voor andere marktdeelnemers in de ‘supply chain’.

De procedure voor het krijgen van een AEO-certificaat start met het doen van een self-assessment. U moet zelf vooraf toetsen of u aan bepaalde normen en criteria voldoet en op basis van de resultaten eventueel aanpassingen aanbrengen in uw organisatie.

De praktijk leert dat veel bedrijven problemen hebben om dit self-assessment uit te voeren op een efficiënte en objectieve wijze. Graag doen wij u een voorstel hoe wij u kunnen begeleiden.

Horizontaal Toezicht Douane

Horizontaal Toezicht Douane (HTD) is een handhavingsmethodiek waarbij een bedrijf (of keten van bedrijven) en de Douane de verantwoordelijkheid voor het systeem van toezicht delen, gebaseerd op gelijkwaardigheid, samenwerken en gefundeerd vertrouwen. Samen met het bedrijfsleven is de douane momenteel de concrete invulling aan het formuleren.

HTD sluit zoveel mogelijk aan bij wat er al in bedrijfsleven is gedaan aan interne beheersing van processen. Ook hier speelt het self-assessment dus een belangrijke rol.

  

Voorkomen is beter dan genezen

AEO monitoring

In de AEO Guidelines is opgenomen dat een AEO gecertificeerd bedrijf regelmatig toetst of nog aan de voorwaarden voor certificering wordt voldaan. Wij hebben een aanpak ontwikkeld die er voor zorgt dat de relevante onderdelen worden getoetst en beoordeeld. Op basis van onze bevindingen stellen wij een bondig rapport samen waarin tevens concrete acties worden opgenomen om risico’s af te dekken en om eventuele verbeteringen aan te brengen.

Dit rapport kunt u overleggen aan de douane om aantoonbaar te maken dat u een externe AEO monitoring heeft laten uitvoeren. Door juist ook de actie- en verbeterpunten op te nemen kunt u laten zien dat u een ‘open’ houding heeft richting de douane dat is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid u een passend voorstel te doen.

Het behoud van het AEO certificaat en of het aantoonbaar ‘in control’ zijn, is met name van belang om uw vereenvoudigingsvergunningen:
• domiciliëringsprocedure plaatsing entrepot
• domiciliëringsprocedure in het vrije verkeer brengen (invoer) te behouden.

‘In control’

Om te voldoen aan de criteria moet u onder meer uw processen hebben beschreven. Nog belangrijker is het dat u ook Interne Controle maatregelen implementeert waarmee u toetst of de procedures ook worden nageleefd. Hierdoor kunt u aantonen dat u “in control” bent.

Controle na invoer (CNI)

Recht van de douane

In de praktijk komen wij veel situaties tegen waarbij bedrijven worden geconfronteerd met administratieve controles door de douane. Dit zijn vaak zogenaamde ‘controles na de invoer’ en zijn gebaseerd op een recht van de douane dat staat beschreven in artikel 48 van het Douane Wetboek van de Unie. Dit artikel beschrijft het recht van de douane om onderzoek in te stellen in de administratie van importeurs naar gegevens die zijn vermeld in invoeraangiften terwijl het aangifte proces al is afgerond.

De ervaring leert dat veel importeurs worden verrast. Immers de aangiften zijn als afgehandeld en de eventuele rechten zijn al afgedragen. Ook zijn ze verrast door het feit dat de douane juist bij hen op bezoek komt terwijl de aangiften zijn gedaan door dienstverleners , zoals douane-expediteurs.

Echter doordat zij een machtiging ‘directe vertegenwoordiger’ hebben getekend, worden zij door de douane als aangever beschouwd en dus aansprakelijk voor eventueel na te heffen rechten.

De gevolgen zijn vaak enorm: grote bedragen aan naheffing wegens onjuiste goederencodes en douanewaarde. Naar onze overtuiging hadden de gevolgen in veel situaties kunnen worden voorkomen, door regelmatig zelf de aangiften die namens u worden gedaan te beoordelen.

Immers: ‘voorkomen is beter dan genezen’.

customs-partners_landzijdig-01

Wij hebben een aanpak op gesteld die u kan helpen op regelmatige wijze de aangiften te controleren, zodat teleurstellingen tijdens CNI’s worden voorkomen!

  

Vragen of meer informatie?

Customs Partners BV

Vinkenbos 1
4851 EP Ulvenhout

KvK: 20138383

T: +31 6 29419429
E: info@customspartners.com

Contactformulier

Vul onderstaand contactformulier graag zo volledig mogelijk in.

Voer a.u.b. uw naam in
Type hier het onderwerp
Vul alstublieft een bericht in.
Vink de captcha aan om te bevestigen dat je geen robot bent.